månadens böjda linje augusti

Hur kan vi ge vår gåva till världen?

Det går inte att förstå hur vi ska ge på rätt sätt, det sker när vi njuter av oss själva.

Släpp frågan om varför du lever här, våga lita på att du har något att bidra med.

Stå inte i vägen för livet, överlämna dig åt mysteriet och låt det verka genom dig.

Ju mer vi släpper frågor om hur och varför, desto mer kan vi känna flödet av vad.

Vi är kanaler för kärlek och kreativitet och visdom, vi är inte slavar och soldater.

Under alla dina dagar har ditt bidrag, din unika nyans av regnbågen,

växt till ett korallrev i ditt väsen som väntar på att utforskas.

Write a comment

Comments: 0